INFORMACJE OGÓLNE

   Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30. Praca z dziećmi odbywa się w 4 grupach wiekowych. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 3-6 lat. Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z możliwościami i potrzebami oraz sprawienie, aby dziecko czuło się bezpiecznie, akceptowane i szanowane.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa. Jest ono pierwszym ogniwem w procesie kształcenia i wychowania. Pozwala ono na zabezpieczenie zorganizowanego środowiska wychowawczego, w którym dzieci niezależnie od lepszych czy gorszych sytuacji rodzinnych mogą znaleźć właściwe warunki do rozwijania sprawności sensorycznych, intelektualnych, społecznych i komunikacyjnych. Główne kierunki pracy przedszkola na najbliższe lata to:
– realizacja Programu Szkoła Promująca Zdrowie
– współpraca z rodziną i środowiskiem
– doskonalenie kadry pedagogicznej
– modernizacja placu zabaw dla dzieci.

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak