Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Samorządowym nr 10 w Białymstoku:
6:30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, rozmowy planowane i sytuacyjne, zabawa ruchowa;
8.00 – 8.30 – ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania;
8.30 – 9.00 – śniadanie;
9.00 – 10.00 – zajęcia dydaktyczne;
10.00 – 11.00 – spacer, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy organizowane na powietrzu;
11.00 – 11.25 – przygotowanie do obiadu;
11.25 – 12.00 – obiad;
12.00 – 14.00 – dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni, dzieci starsze – zabawa dowolna/zajęcia dodatkowe/ j. angielski, gimnastyka korekcyjna, religia, tańce, kółka zainteresowań gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy, zabawy przy muzyce, praca stymulująca i wyrównawcza;
14.00 – 14.30 – podwieczorek;
14.30 – 16.30 – zabawy taneczne, manipulacyjne i konstrukcyjne, indywidualna praca z dzieckiem, prace porządkowo – użyteczne, rozchodzenie się dzieci.