INFORMACJE OGÓLNE

Dyrektorem przedszkola jest mgr Helena Suchodoła, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Wykształcona kadra pedagogiczna, stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, warsztatach. Większość z nich posiada bogaty i długoletni staż pracy oraz ukończone studia podyplomowe (terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, zarządzanie oświatą). Nauczycielki pracują nowoczesnymi metodami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dziecka.

Oto nasz zespół:

I oddział

mgr Barbara Otlewska
mgr Ewa Żmieńko

II oddział

mgr Urszula Justyna Arciszewska

III oddział

mgr Barbara Cisz

mgr Patrycja Huczko

IV oddział

mgr Elżbieta Korolczuk