WITAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW – INTERNAUTÓW NASZYCH WYCHOWANKÓW

W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga Rodzice

Z związku z obchodami 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości RP zapraszamy rodziców oraz ich pociechy

na Warsztaty Patriotyczne, które odbędą się w dniu 08.11.18r. (czwartek) w godzinach od 15.00 do 16.00.

Wykonamy na nich: kotyliony, flagi itp.

Serdecznie zapraszamy

……………………………………………………………………………………………

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „W barwach biało-czerwonych” został rozstrzygnięty.

Przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych: 4, 5 i 6-latki.

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:

Kategoria 4 – latki: Zuzanna Pogonowska PS Nr 68, Hanna Banasiak Ps Nr 7, Amelia Dec Ps Nr 82

Kategoria 5 – latki: Zuzanna Kalinowska PS Nr 53, Amelia Janus Ps Nr 76, Magdalena Kiczuk Ps Nr 10

Kategoria 6 latki: Jakub Kolenda PS Nr 2, Karolina Koronkiewicz PS Nr 48, Jakub Wolski PS Nr 58, Natalia Kozłowska PS Nr 48

Dziękuję wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. 

…………………………………………………………………………………………………………..

Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku zaprasza dzieci do wzięcia udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym

pt.” W barwach biało-czerwonych”

1.Organizator konkursu:

Przedszkole Samorządowe Nr 10

Al. Józefa Piłsudskiego 34

15-446 Białystok

e-mail: ps10@um.bialystok.pl

tel. 85 743-59-06

Koordynatorzy konkursu:

Barbara Cisz, Lucyna Bieńkowska, Aneta Tur-Zakrzewska, Urszula Arciszewska

2. Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat.

3.Cele konkursu:

 • rozpowszechnianie wiedzy na temat Polski
 • promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu
 • kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
 • zachęcanie do aktywności plastycznej

4. Warunki konkursu:

 • uczestnikami konkursu są dzieci 4-6 letnie, dzieci wykonują prace samodzielnie
 • format pracy A 4 lub A3, technika pracy dowolna, użyte materiały dowolne
 • praca konkursowa powinna być opatrzona na odwrocie czytelną metryczką: imię, nazwisko i wiek dziecka, dane nauczyciela, dane placówki przedszkolnej (adres, nr telefonu i adres e-mail przedszkola) oraz zawierać zgodę rodzica na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.1000) (Załącznik nr 1)
 • każde przedszkole może nadesłać max. 3 prace,
 • prace zbiorowe nie będą rozpatrywane w konkursie,
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu,
 • termin nadsyłania prac do dnia 5.11.2018 r.

5. Kryteria oceny pracy konkursowej:

 • oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa uwzględniając następujące kryteria: samodzielność i staranność wykonania pracy, pomysłowość, zgodność z tematem, wrażenie ogólne.

6. Wyniki konkursu:

 • rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 7.11.2018 r.
 • wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie przedszkola: www.ps10.bialystok.pl
 • osoby nagrodzone zostana także powiadomione telefonicznie
 • Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone na uroczystym apelu w dniu 8 listopada 2018 r. o godzinie 10.00.

Załącznik nr 1

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie

i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku mojego syna/córki………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko autora pracy)

autora pracy w związku z jego/jej udziałem w miejskim konkursie plastycznym „W barwach biało-czerwonych”,

we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie oraz jego wynikach na stronie internetowej organizatora konkursu.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję go.

………………………………………………………… (data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)

………………………………………………………………………………………………….

WYPRAWKA DO PRZEDSZKOLA

blok rysunkowy – 3

blok techniczny – 3

blok kolorowy rysunkowy – 1

blok kolorowy techniczny – 1

kredki świecowe – 1

kredki pastelowe – 1

pędzel – 1

plastelina 1

wycinanki – 1

klej – 2 tubki

zeszyt czysty – 2

farby plakatowe – 4 tubki w różnych kolorach

mydło w płynie – 2

serwetki – 1

teczka na gumkę – 1

papier toaletowy – 5

chusteczki do nosa – 2 pudełka po 100 sztuk

bibuła karbowana – 4 szt. w różnych kolorach

………………………………………………………………………………………………………………………

SZANOWNI RODZICE !

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.03.2018 roku zmianie ulega stawka żywieniowa

w naszym przedszkolu i będzie wynosić 5,00 zł

……………………………………………………………………………………….

DRODZY RODZICE I DZIECI!

W naszym przedszkolu przez cały rok odbywa się zbiórka zużytych baterii i plastikowych nakrętek. Masz w domu zużyte baterie! Nie wiesz co z nimi zrobić? Przynieś do Przedszkola i wrzuć do specjalnie oznaczonego pojemnika, a na pewno pomożesz środowisku!!!

Zbieramy zużyte BATERIE !!!

Program zbiórki zużytych baterii prowadzony jest przez Reba Organizację Odzysku S.A. Zachęcamy do udziału w akcji. Chrońmy razem nasze środowisko!

Zbieramy NAKRĘTKI !!!

 W dalszym ciągu zbieramy również nakrętki dla Stowarzyszenia „Happy Dog”. Prosimy o zbieranie nakrętek. Mogą to być: – plastikowe nakrętki od butelek po wszelkich napojach – plastikowe zatyczki, kapsle po środkach chemicznych – plastikowe korki, zaślepki itp… Zachęcamy wszystkie dzieci i rodziców do aktywnego udziału.