WITAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH RODZICÓW – INTERNAUTÓW NASZYCH WYCHOWANKÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Informacja do rodziców!

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli deklarację o przyjecie do przedszkola na miesiąc lipiec i sierpień, zostali przyjęci.

 

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego Nr 10 w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021.

lista – Kandydatów przyjętych

lista – Nieprzyjęci z pierwszej preferencji

UWAGA!!!

Rodzice, którzy złożyli deklarację do przedszkola na okres wakacyjny proszeni są o zapoznanie się z aktualnymi procedurami i upoważnieniem.

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolach-aktualizacja

upoważnienie do odbioru dziecka

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego Nr 10 w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/2021.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola muszą podpisać Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola do dnia 29.06.20r. do godz. 15.00. Nie podpisanie w/w dokumentu jest równoznaczne z nie przyjęciem dziecka do przedszkola. Podpisane oświadczenie można złożyć osobiście lub zeskanowane odesłać na adres placówki ps10@um.bialystok.pl.

lista zakwalifikowanych – rekrutacja uzupełniajaca

lista niezakwalifikowanych – rekrutacja uzupełniająca

oswiadczenie-woli-zapisu-wzór-1

UWAGA !!!

W związku z decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku w dniu 29 czerwca 2020r. (poniedziałek) przedszkole będzie nieczynne.

Decyzja ta spowodowana jest tym, iż w dniu 28 czerwca 2020r. w przedszkolu mieścić się będzie okręg wyborczy i konieczna będzie dezynfekcja placówki by dzieci i pracownicy mogli przebywać w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

DYŻUR WAKACYJNY!!!

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i urlopowym, w miesiącu lipcu będzie przerwa urlopowa, zaś w sierpniu przedszkole będzie pracować na zasadach obowiązujących przy pandemii CODIV-19.

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom w miesiącu  lipcu (dotyczy obojga rodziców pracujących) muszą złożyć Deklaracje uczęszczania dziecka do przedszkola na miesiąc lipiec wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu w terminie od 16.06. do 22.06.2020r. Dzieci zostaną skierowane do innej placówki, jeśli dana placówka będzie dysponować wolnymi miejscami.

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom w miesiącu sierpniu (dotyczy obojga rodziców pracujących) muszą złożyć Deklaracje uczęszczania dziecka do przedszkola na miesiąc sierpień wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu w terminie od 16.06. do 22.06.2020r.

Skan wypełnionych deklaracji można przesłać mailem na adres przedszkola ps10@um.bialystok.pl lub osobiście dostarczyć do placówki.

Druki dostępne poniżej:

Deklaracja_uczestnictwa_dziecka_-_popr-2

oswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wykonywaniu_pracy_w_formie_stacjonarnej

 

UWAGA RODZICE !

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się w poniedziałek (1 czerwca). Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej będzie można składać do 8 czerwca do godz. 15:00.
Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustawowe
i samorządowe. Formularz wniosku dostępny będzie od adresem:
naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok
Rodzice będą mogli skorzystać z dwóch sposobów złożenia wniosku:
 • Wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.
  Dane naszej placówki: Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku,
  ul. Al. Józefa Piłsudskiego 34, 15 – 446 Białystok, tel. 85 743 59 06, e – mail: ps10@um.bialystok.pl 
 • Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki, Przy wejściu do przedszkoli – w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenie dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymują na e-maila. Obok nich będą też leżały druki do wypełnienia.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo!

Decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku nasze przedszkole wznawia działalność od 25 maja 2020r. zgodnie z wytycznymi.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi procedurami przed wypełnieniem deklaracji, następnie wypełnienie ankiety, podpisanie jej i dostarczenie osobiście do przedszkola lub odesłanie jej skanu z podpisami na adres mailowy placówki ps10@um.bialystok.pl do dnia 20.05.20r. do godz. 15.

Przypominamy, że jeśli rodzic wyśle skan wypełnionej deklaracji, to dostarczenie oryginału deklaracji odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Deklaracja_uczestnictwa_dziecka_-_popr

Kryteria_kwalifikacji_dzieci

Procedura_bezpieczenstwa_w_przedszkolach

Procedura_na_wypadek_stwierdzenia_zakazenia

Bardzo prosimy osoby, które już wypełniły deklarację o wypełnienie jeszcze oświadczenia i dostarczenie danego dokumentu do przedszkola albo wysłania skanu z podpisami na adres mailowy placówki ps10@um.bialystok.pl

oswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wykonywaniu_pracy_w_formie_stacjonarnej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego Nr 10 w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021.

Lista przyjętych

Lista nieprzyjętych ze wszystkich preferencji

Drodzy Rodzice!

Prezydent Miasta Białegostoku po przeprowadzonych konsultacjach z przedstawicielami żłobków
i przedszkoli oraz służbami sanitarnymi 
poinformował w dniu 30.04.2020 r. o godz. 11.00, podczas konferencji prasowej transmitowanej na żywo na profilu FB „Wschodzący Białystoko odroczeniu wznowienia działalności białostockich przedszkoli i żłobków do 24 maja 2020 roku.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Komisja rekrutacyjna Przedszkola Samorządowego nr 10 w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych na rok szkolny 2020/21. Lista kandydatów niezakwalifikowanych nie zostaje upubliczniona, ponieważ nie ma takich dzieci w naszym przedszkolu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych

 

Informacja o sposobie potwierdzania woli zapisu do przedszkola!!!

Drodzy Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/21!

Informujemy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują oświadczenie woli przyjęcia dziecka w terminie

do 28 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00.

Druk oświadczenia zostanie udostępniony w wersji papierowej, w wiatrołapie przedszkola,

jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej placówki (wzór poniżej).

Podpisane oświadczenie potwierdzenia woli można złożyć:

– w wersji papierowej: w wiatrołapie przedszkola zostanie umieszczona oznakowana skrzynka na ww. oświadczenia do której należy złożyć papierowy wniosek

– w wersji elektronicznej: uzupełnione i podpisane oświadczenie można również przesłać na adres e-mail naszej placówki ps10@um.bialystok.pl

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

oswiadczenie woli zapisu -wzór-1

 

 

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!!!

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 

– życzy Dyrektor oraz pracownicy przedszkola.

Kartki świąteczne wielkanocne do wysłania. E-kartki wielkanocne na ...
Drodzy rodzice!
Obejrzyjcie wspólnie z dziećmi krótki film, to pomoże przybliżyć dzieciom wiedzę na temat koronawirusa.

……………………………………………………………………………….

Szanowni Rodzice!
W związku z wprowadzeniem naszego kraju w stan pandemii , przedszkola zostały zobowiązane do realizacji zajęć w formie zdalnej od 25 marca do 19 kwietnia 2020r.
Funkcjonowanie placówki oświatowej odbywa się na specjalnych zasadach opisanych w Rozporządzeniach MEN :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministerstwa Edukacji Narodowej,
a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę,
zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji zajęć z dziećmi.
Materiały dla poszczególnych grup będą zamieszczane na stronie przedszkola w zakładce: Grupy.

……………………………………………………………………………….

Przeganiamy nudę 🙂

Drodzy rodzice! Drogie dzieci!
Mamy dla Was i Waszych dzieci kilka propozycji na spędzenie czasu w domu podczas społecznej kwarantanny. W myśl hasła „Zostań w domu” zamieszczamy linki ze stronami oraz gotowymi propozycjami na spędzanie czasu w domu. Zatem… przepędzamy nudę, uczymy się nowych rzeczy, powtarzamy co już umiemy, ćwiczymy pamięć, rozwijamy zainteresowania, poruszamy wyobraźnię!
Strony z ciekawymi materiałami do pobrania:
 • https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
 • https://podrecznikarnia.pl/nauczyciel/edukacja-domowa.html
 • bit.ly/ZadaniaBezNudy02
Strony z całym mnóstwo kolorowanek:
 • https://www.e-kolorowanki.eu/
 • http://krokotak.com/
Propozycje pięknych spektakli dla dzieci:

……………………………………………………………………………….

UWAGA

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Rekrutacja rozpoczyna się w poniedziałek (16 marca). Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej będzie można składać do 25 marca.
Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustawowe
i samorządowe. Formularz wniosku dostępny będzie od adresem:
naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok
Rodzice będą mogli skorzystać z dwóch sposobów:
 • Wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.
  Dane naszej placówki: Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku,
  ul. Al. Józefa Piłsudskiego 34, 15 – 446 Białystok, tel. 85 743 59 06, e – mail: ps10@um.bialystok.pl 
 • Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki, Przy wejściu do przedszkoli – w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenie dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymują na e-maila. Obok nich będą też leżały druki do wypełnienia.
W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.
Mamy nadzieję, że te zmiany ułatwią białostoczanom rekrutację do przedszkoli. Wierzymy także,
że nie pociągną one za sobą negatywnych konsekwencji wobec samorządu Białegostoku ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty.
W tym wyjątkowym czasie konieczne jest czasami podejmowanie niestandardowych decyzji i działań dla dobra mieszkańców Białegostoku.

……………………………………………………………………………….

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne,
jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowia obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
Rodzicu:
 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie,
 • od poniedziałku, 16 marca do 25 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół,
 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
  w przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze,
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować
  i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny,
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczych do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS,
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
  i higieny,
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz,
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

……………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

Zapraszamy rodziców i dzieci na zajęcia kulinarne

Jemy zdrowo i kolorowo” 

które odbędą się

19.02.2020 r. o godz. 15.30.

Wszelkich informacji oraz zapisy u nauczycielki z gr. I.

Serdecznie zapraszamy.

……………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

Zapraszamy rodziców i dzieci na warsztaty plastyczne

„Walentynkowe inspiracje” 

które odbędą się

13.02.2020 r. o godz. 15.30.

Serdecznie zapraszamy.

……………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

Zapraszamy rodziców i dzieci na zajęcia kulinarne

Jemy zdrowo i kolorowo” 

które odbędą się

22.01.2020 r. o godz. 15.30.

Wszelkich informacji oraz zapisy u nauczycielki z gr. I.

Serdecznie zapraszamy.

……………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy na Bal Karnawałowy,

który odbędzie się 16.01.2020 r. (czwartek):

grupa I, II w godz. 9.00 – 11.00

grupa III, IV w godz. 12.00 – 14.00

………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi

na warsztaty sensoryczne,

które odbędą się 09.01.2020 r. (czwartek)

o godzinie 15:45

……………………………………………………………………………………

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci !

W dniach 16 – 20.12.2019 r. w naszym przedszkolu
odbędzie się zbiórka rzeczy potrzebnych
dla zwierząt w Białostockim schronisku.
Przede wszystkim: karmy, koce, poduszki, kołdry.

Serdecznie zachęcamy do udziału.

………………………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców

na Jasełka

które odbędą się dnia 19.12.2019 r. (czwartek)

o godzinie 16:00

……………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców
na cykliczne warsztaty plastyczne

„ŚWIĄTECZNE ŚWIECE I ŚWIECZNIKI”

w dn. 12.12. 2019 r. (czwartek) o godzinie 15:30

Zainteresowanych rodziców prosimy o przyniesienie dużej,
białej grubej świecy oraz słoika do wykonania świecznika.

Dodatkowych informacji udzielają nauczycielki gr. I i II

…………………………………………………………………………………..

Serdecznie zapraszamy na Mikołajki

które odbędą się

dnia 5.12.2019 (czwartek)

o godzinie 15:30

Prosimy o ubranie dzieci tego dnia w strój koloru czerwonego i mikołajkową czapkę !

…………………………………………………………………………………………………

OGŁOSZENIE

Zapraszamy rodziców i dzieci na cykliczne warsztaty plastyczne

pt. „Podróż w świat plastyki” (raz w miesiącu w czwartki).

Najbliższe spotkanie odbędzie się

24.10.2019 r. o godz. 15.30.

Wszelkich informacji udzielają nauczycielki z gr. I i II.

Serdecznie zapraszamy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAPROSZENIE

Zapraszamy rodziców i dzieci na cykl spotkań kulinarnych

Jemy zdrowo i kolorowo” (raz w miesiącu w środy).

Najbliższe spotkanie odbędzie się

9.10.2019 r. o godz. 15.30.

Wszelkich informacji udzielają nauczycielki z gr. I.

Serdecznie zapraszamy.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

WYPRAWKA DO PRZEDSZKOLA

blok rysunkowy – 3

blok techniczny – 3

blok kolorowy rysunkowy – 1

blok kolorowy techniczny – 1

kredki świecowe – 1

kredki pastelowe – 1

pędzel – 1

plastelina 1

wycinanki – 1

klej – 2 tubki

zeszyt czysty – 2

farby plakatowe – 4 tubki w różnych kolorach

mydło w płynie – 2

serwetki – 1

teczka na gumkę – 1

papier toaletowy – 5

chusteczki do nosa – 2 pudełka po 100 sztuk

bibuła karbowana – 4 szt. w różnych kolorach

……………………………………………………………………………………….

DRODZY RODZICE I DZIECI!

W naszym przedszkolu przez cały rok odbywa się zbiórka zużytych baterii i plastikowych nakrętek. Masz w domu zużyte baterie! Nie wiesz co z nimi zrobić? Przynieś do Przedszkola i wrzuć do specjalnie oznaczonego pojemnika, a na pewno pomożesz środowisku!!!

Zbieramy zużyte BATERIE !!!

Program zbiórki zużytych baterii prowadzony jest przez Reba Organizację Odzysku S.A. Zachęcamy do udziału w akcji. Chrońmy razem nasze środowisko!

Zbieramy NAKRĘTKI !!!

 W dalszym ciągu zbieramy również nakrętki dla Stowarzyszenia „Happy Dog”. Prosimy o zbieranie nakrętek. Mogą to być: – plastikowe nakrętki od butelek po wszelkich napojach – plastikowe zatyczki, kapsle po środkach chemicznych – plastikowe korki, zaślepki itp… Zachęcamy wszystkie dzieci i rodziców do aktywnego udziału.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]